What if I fall? 
  - Oh, but my darling ... what if you fly?"
                                                      Ukjent 

Klikk her for å redigere undertittel


Hei og velkommen!  

Jeg heter Tone Hvalsbråten, er gift og har en voksen datter. I tillegg har jeg en katt og to hunder - hundene  er med meg i terapi-rommet. 

Jeg er interessert i mye; men bøker, musikk, baking, dyr, britiske krimserier og å være på hytta på Hadeland er nok det jeg setter mest pris på. 

Generelt vil jeg si at jeg er glad i mennesker; både store og små.


Min faglige bakgrunn: 

* Jeg har utdannelse i klinisk gestaltterapi fra Norsk  

                                                             Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. 

                                                          * Jeg er utdannet avansert diplom hypnoterapeut fra 

                                                             Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose. 

                                                          * Jeg har mastergrad i spesialpedagogikk fra 

                                                             Universitetet i Oslo. 

                                                          * Jeg har cand.mag. grad med fagene pedagogikk,    

                                                             psykologi og filosofi fra Universitetet i Oslo.

                                                          * Jeg har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk.

                                                          * Jeg er utdannet førskolelærer fra 

                                                             Barnevernsakademiet i Oslo. 


Min yrkeserfaring: 

* 18 år i barnehage; som bl.a pedagogisk leder, styrer og mellomleder med ansvar for barn

   med spesielle behov. 

 * 4,5 år som rådgiver i Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) både i Fet og i Asker

   kommune. 

 * 4 år som privatpraktiserende psykoterapeut. 


I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker i alle aldre og er svært opptatt av relasjonens betydning for våre liv. Vi blir til i møte med hverandre; i relasjonen vokser og utvikler vi oss, og her kan endring skje. 


Som gestalt psykoterapeut kan jeg bl.a tilby:

  • Å være en god samtalepartner
  • En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess
  • Bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Som hypnoterapeut kan jeg bl.a tilby hjelp med: 
  • Røykeslutt
  • Søtsug
  • Vektreduksjon
  • Stressmestring

Jeg er studentmedlem av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose. 

Som spesialpedagog kan jeg tilby hjelp på mange områder; bl.a:

  • Samspillsvansker
  • Atferdsvansker
  • WISC - testing med profesjonell tolkning, tilbakemeldings-samtale og skriftlig rapport