What if I fall? 
  - Oh, but my darling ... what if you fly?"
                                                      Ukjent 

Klikk her for å redigere undertittel

Mitt navn er Tone Hvalsbråten og jeg er 57 år. Jeg er gift, og har en datter på 29 år. I tillegg har jeg en katt, og to hunder. Jeg ble født på Hadeland og bodde der til jeg var 7 år. Etter det har jeg bodd i Asker med unntak av drøyt 7 år hvor jeg bodde i Son. Jeg er interessert i mye; men bøker, musikk, baking, reising, dyr og å se på britiske krimserier er nok noe av det jeg setter mest pris på. Generelt vil jeg nok si at jeg er glad i mennesker; både store og små.


Når det gjelder min praktiske og akademiske bakgrunn så begynner den å bli ganske omfattende. Jeg er utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk fra 0 - 3 år. Jeg har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk, har cand.mag. grad med fagene pedagogikk, psykologi og filosofi. Jeg har også mastergrad i spesialpedagogikk med fagretningen psyko-sosiale vansker. Jeg skrev bl.a masteroppgave om barnehagebarn med selektiv mutisme. 

I tillegg er jeg utdannet gestaltterapeut fra Norsk  

                                                          Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo.


Av yrkeserfaring har jeg jobbet 18 år i barnehage; som praktikant, assistent, pedagogisk leder, styrer og som mellomleder med ansvar for barn med spesielle behov. I tillegg har jeg jobbet 4,5 år som rådgiver i Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) både i Fet og i Asker kommune. I PP-tjenesten har jeg jobbet både med barnehagebarn, barneskoleelever og ungdomsskoleelever. Under masterutdannelsen ble jeg sertifisert i bruk av Wechslers kognitive evnetester for barn og ungdom, og når jeg jobbet i Fet PPT ble jeg sertifisert til bruk av LOGOS i forbindelse med utredning av dysleksi.


Som privatpraktiserende spesialpedagog og gestalt psykoterapeut kan jeg tilby tjenester på mange områder både for voksne og barn. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker i alle aldre, og er svært opptatt av relasjonens betydning for våre liv. Vi blir til i møte med hverandre; i relasjonen vokser og utvikler vi oss, og her kan endring skje. Som spesialpedagog kan jeg tilby hjelp på mange områder; bl.a:

 • Tilknytningsvansker
 • Samspillsvansker
 • Atferdsvansker
 • Selvfølelses-/selvtillits vansker
 • Relasjonelle vansker
 • Lærevansker
 • Språkvansker
 • Lek – og sosial kompetanse
 • WISC - testing med profesjonell tolkning, tilbakemeldings-samtale og skriftlig rapport
 • Hjelpeapparatets mange veier


Som gestalt psykoterapeut kan jeg tilby:

 • Å være en god samtalepartner
 • En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess
 • Bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo
 • Hjelp med bl.a personlig utvikling, livsendringer, spiseforstyrrelser og vektproblematikk,     relasjonelle vansker, å ta vanskelige valg, konflikthåndtering, samlivsvansker, utbrenthet, familieliv, foreldrerollen og kommunikasjonsvansker.


Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening.