What if I fall? 
  - Oh, but my darling ... what if you fly?"
                                                      Ukjent 

Klikk her for å redigere undertittel


Hei og velkommen!  

Jeg heter Tone Hvalsbråten, er gift og har en voksen datter. I tillegg har jeg to hunder som er med meg i terapi-rommet. 

Jeg er interessert i mye; men bøker, musikk, baking, dyr, britiske serier og å være på hytta på Hadeland er nok det jeg setter mest pris på. 

Generelt vil jeg si at jeg er glad i mennesker; både store og små.


Min faglige bakgrunn: 

Utdannelse i klinisk gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo, 

registrert hypnoterapeut fra Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose, 

mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, cand.mag. grad med fagene pedagogikk, psykologi og filosofi fra Universitetet i Oslo, 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk,

og førskolelærer fra Barnevernsakademiet i Oslo. 


Min yrkeserfaring: 

18 år i barnehage; som bl.a pedagogisk leder, styrer 

og mellomleder med ansvar for barn med spesielle behov. 

4,5 år som rådgiver i Pedagogisk – psykologisk tjeneste 

(PPT) både i Fet og i Asker kommune. 

4,5 år som privatpraktiserende psykoterapeut. 


I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker i alle aldre og er svært opptatt av relasjonens betydning for våre liv. Vi blir til i møte med hverandre; i relasjonen vokser og utvikler vi oss, og her kan endring skje. 


Som gestalt psykoterapeut kan jeg bl.a tilby:

Å være en god samtalepartner.

En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess.

Bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo.


Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Som hypnoterapeut kan jeg bl.a tilby hjelp med: 
  • Røykeslutt
  • Søtsug
  • Vektreduksjon
  • Stressmestring

Jeg er medlem av Norsk Forbund for Klinisk Hypnose. 

Som spesialpedagog kan jeg tilby hjelp på mange områder; bl.a:

  • Samspillsvansker
  • Atferdsvansker
  • WISC - testing med profesjonell tolkning, tilbakemeldings-samtale og skriftlig rapport